Video Thumbnail

BioFix trên sóng HTV7

Video Thumbnail

BioFix tại Phan Thiết – 2022

Video Thumbnail

BioFix tại sự kiện ngành Dệt may – 2022

Video Thumbnail

BioFix tại BCI Equinox 2022